Kursy przydatne w ratownictwie wodnym (patenty)

 
 • Sternik Motorowodny:
  Miejsce: Rejonowe WOPR w Lublinie
  Wymagania: ukończenie 12 roku życia, ukończenie szkolenia na stopień sternika motorowodnego, zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego
  Uprawnienia:
  prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach morskich wewnętrznych oraz w pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.
  ** osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW (81,6 KM)

 

 • Motorowodny Sternik Morski:
  Miejsce: Rejonowe WOPR w Lublinie
  Wymagania: ukończony 18 rok życia, posiadanie stopnia Sternika Motorowodnego, opinie (oświadczenia własne z podpisem armatora łodzi) z minimum 2 rejsów (śródlądowych lub morskich) na łodziach z napędem mechanicznym o łącznej ilości minimum 200 godzin, brak przeciwwskazań zdrowotnych,zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.
  Uprawnienia: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie łodzi motorowych o dł. kadłuba do 18m po wodach morskich.

 

 • Kapitan Motorowodny
  Wymagania:
  posiadanie patentu motorowodnego Sternika Morskiego, po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.
  Uprawnienia: Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich

 

 • Mechanik Motorowodny
  Wymagania: posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych, zaliczony staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW, zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego
  Uprawnienia:
  pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowodnych.

 

 • Żeglarz Jachtowy:
  Cena: od 600 zł
  Miejsce: Yacht Klub Politechniki Lubelskiej, Róża Wiatrów
  , Junga, Skipper, Błękitny Piotruś
  Wymagania: ukończone 12 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości) zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, podejście do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień żeglarza jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ,
  Uprawnienia: prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

 • Sternik Jachtowy:
  Cena: od 750 zł
  Miejsce: 
  AN, Skipper, Morka, Junga, Kliper
  Wymagania: ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza jachtowego albo ukończone 18 lat bez żeglarza, staż morski 200h żeglugi (liczą się godziny na żaglach i na silniku), w minimum 2 rejsach pełnomorskich, zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa
  Uprawnienia:
  prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 12 m, po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych, oraz innych wodach morskich, w strefie do 20 Mm od brzegu.

 

 • Instruktor Pływania:
  Cena: 1340 zł
  Miejsce:
  Polska Akademia Sportu
  Wymagania: co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim, wysoką sprawność fizyczną, umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami (na egzaminie do oceny są 4 style).
  Uprawnienia:
  do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

 • Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
  Wymagania:  Ukończony 18 rok życia, posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego, zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających
  Uprawnienia:  Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego, uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

 • Licencja na holowanie statków powietrznych
  Wymagania: Ukończony 18 rok życia, posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego, zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych
  Uprawnienia: Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu statków powietrznych.
 
 
* artykuł pisany dnia 14.07.2013r. w razie zauważenia jakichkolwiek pomyłek/niezgodności prosimy o kontakt z administratorem strony.
Sponsoring

Jesteśmy grupą zorganizowaną, dbającą o bezpieczeństwo wypoczywających nad Zalewem Zemborzyckim.
Pełnimy służbę społeczną i poszukujemy osób/firm, które pomogłyby nam się rozwijać.
Jeśli chcielibyście nam pomóc prosimy o kontakt na e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydarzenia
Zobacz
Copyright © 2019 Drużyna WOPR nr 1 w Lublinie - Zalew Zemborzycki.
Designed by KoXik and DOT