Kursy ratownicze • Etap 1
  Osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia Młodszego Ratownika WOPR równorzędnego dla Lifesavera* International Lifesaving Federation mogą złożyć wniosek o wydanie identyfikatora po spełnieniu następujących warunków:

   > odbycie wszystkich zajęć etapu 1 z zajęciami dodatkowymi z pierwszej pomocy, 
   > ukończenie 12 roku życia,
   > zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności etapu 1,
   > odbycie praktyk ratowniczych lub innych godzin kształcenia zawartych w tabeli kształcenia w wymiarze co najmniej 50 h.

 

 • Etap 2 
  Osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia Ratownika WOPR równorzędnego dla Lifesavera** International Lifesaving Federation mogą złożyć wniosek o wydanie identyfikatora po spełnieniu następujących warunków: 

   > posiadanie ważnej legitymacji WOPR, 
   > ukończenie 16 roku życia, 
   > odbycie wszystkich zajęć etapu 2 z zajęciami dodatkowymi z pierwszej pomocy, 
   > zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności etapu 2, 
   > odbycie praktyk ratowniczych lub innych godzin kształcenia zawartych w tabeli kształcenia w wymiarze co najmniej 150h ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Młodszego Ratownika WOPR. 

 

 • Etap 3 
  Osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia ratownika wodnego (pływalni, śródlądowego, morskiego) równorzędnego dla Lifesavera*** International Lifesaving Federation mogą złożyć wniosek o wydanie identyfikatora po spełnieniu następujących warunków: 

   > posiadanie ważnej legitymacji WOPR, 
   > odbycie wszystkich zajęć etapu 3, 
   > ukończenie 18 roku życia, 
   > zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności, 
   > posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
   > zdanie egzaminu na ratownika wodnego, 
   > odbycie praktyk ratowniczych w wymiarze co najmniej 50h dla każdego rodzaju stopnia (ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski) ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Ratownika WOPR.
 • Starszy Ratownik Wodny
  Cena:
  Regulowana przez ZG WOPR i zależna od terminu i ilości kandydatów (ok. 750 zł)
  Miejsce:
  Szkolenie Centralne Zarządu Głównego WOPR - TAMA
  Wymagania:
  Ukończony 19 rok życia; ważna legitymacja członka WOPR i karty identyfikacyjne ratownika wodnego; tytuł ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (KPP); ratownika medycznego; co najmniej 2 stopnie ratownika wodnego. Uczestnik ma posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną kandydata na kurs potwierdzającą odbycie w sumie 500 godzin kształcenia zawodowego; trzy patenty lub uprawniania przydatne w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały); udokumentowane odbycie stażu 200 godzin pracy co najmniej w stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 godzin na wodach śródlądowych, 50 godzin na kąpieliskach zlokalizowanych na wodach morskich, 50 godzin na pływalniach lub parkach wodnych.
  Egzamin wstępny: test (30 pytań z zakresu materiału na ratownika WOPR); na wodach otwartych: przepłynięcie dystansu 100m stylem dowolnym w czasie poniżej 1'40"; nurkowanie  na odległości 25m przy starcie z powierzchni wody; nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości 3 - 4 m przy starcie z powierzchni wody; przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2'40"; symulowane działania ratunkowe z zakresu resuscytacji (dorosły, dziecko, niemowlę), szybkiego badania urazowego, tlenoterapii, defibrylacji. 
  Absolwent kursu powinien umieć:
  1) prowadzić zaawansowane akcje ratunkowe i trudne interwencje;
  2) kierować zespołami ratunkowymi;
  3) udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  4) tworzyć i dostosowywać procedury ratownicze;
  5) sporządzać dokumentację działalności ratowniczej oraz raporty interwencji.
  Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:
  1) prowadzić zorganizowane działania profilaktyczne i prewencyjne;
  2) przygotować zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem dla kąpielisk śródlądowych;
  3) współpracować z innymi służbami w ramach państwowego ratownictwa medycznego;
  4) organizować pracę zespołów ratowniczych i praktyki ratownicze.

Więcej szczegółów 

 • Młodszy Instruktor WOPR
  Cena:
  Regulowana przez ZG WOPR i zależna od terminu i ilości kandydatów
  Miejsce: Szkolenie Centralne Zarządu Głównego WOPR - TAMA
  Wymagania:   Ukończony 19 rok życia; ważna legitymacja członka WOPR i karty identyfikacyjne ratownika wodnego; tytuł ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (KPP); ratownika medycznego; co najmniej 2 stopnie ratownika wodnego i ważne karty identyfikacyjne ratownika wodnego; certyfikat ukończenia kursu starszego ratownika wodnego; uczestnik ma przedstawić i obronić przygotowaną pracę instruktorską.
  Egzamin wstępny:
  1. Część teoretyczna w formie testu (30 pytań do testu z zakresu materiału na stopień starszego ratownika wodnego).
  2. Część praktyczna wyłącznie na wodach otwartych, na którą składa się: 
  a) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1'40'',
  b) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody,
  c) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości od 3 do 4 m przy starcie z powierzchni wody,
  d) przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2'40''.
  3. Część medyczna w formie symulowanych działań ratunkowych z zakresu resuscytacji (dorosły, dziecko, niemowlę) szybkiego badania urazowego, tlenoterapii, defibrylacji.
  Absolwent kursu powinien umieć:
  1) prowadzić wykłady na kursach MR WOPR;
  2) prowadzić ćwiczenia praktyczne na kursach MR WOPR;
  3) asystować w prowadzeniu zajęć na kursach na pozostałe stopnie;
  4) prowadzić dokumentację kursu i zasady rejestracji i rozliczania.
  Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:
  1) prowadzić zorganizowane działania profilaktyczne i prewencyjne;
  2) odbywać asystenturę na kursach ratownika WOPR oraz ratownika wodnego.

Więcej szczegółów
 

 • Instruktor WOPR
  Cena:
  Regulowana przez ZG WOPR i zależna od terminu i ilości kandydatów
  Miejsce: Szkolenie Centralne Zarządu Głównego WOPR - TAMA
  Wymagania: Ukończony 20 rok życia; ważna legitymacja członka WOPR; stopień Starszego Ratownika Wodnego i Młodszego Instruktora WOPR; ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (KPP) lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny; Uczestnik ma posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną kandydata na kurs potwierdzającą odbycie w sumie 500 godzin kształcenia zawodowego; co najmniej czwarty patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały);
  udokumentowane prowadzenie zajęć na 2 kursach na stopień młodszego ratownika WOPR i odbycie stażu na 2 kursach na stopień ratownika WOPR, (wypełnione karty asystenta, odbyte staże liczą się po uzyskaniu stopnia młodszego instruktora WOPR lub starszego ratownika WOPR uzyskanego w Tamie do 2008); udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin pracy na kąpieliskach morskich.
  Uczestnik ma przedstawić przygotowaną pracę instruktorską
  Egzamin wstępny:
  1. Część teoretyczna w formie testu (30 pytań do testu z zakresu materiału na stopień starszego ratownika wodnego i młodszego instruktora WOPR przygotowuje kierownik kursu i przedkłada przewodniczącemu Komisji do spraw Edukacji WOPR).
  2. Część praktyczna wyłącznie na wodach otwartych, na którą składa się:
  a) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym poniżej 1'40",
  b) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody,
  c) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości od 3 do 4 m przy starcie z powierzchni wody,
  d) przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2'40''.
  3. Część medyczna w formie symulowanych działań ratunkowych z zakresu resuscytacji (dorosły, dziecko, niemowlę) szybkiego badania urazowego, tlenoterapii, defibrylacji.
  4. Uczestnik ma przedstawić i obronić przygotowaną pracę instruktorską

 Więcej szczegółów

 • Instruktor Wykładowca WOPR
  Nadaje: Prezes ZG WOPR na wniosek właściwego w sprawach edukacji członka ZG WOPR
  Wymagania: Posiadanie wyższego wykształcenia; posiadanie stopnia instruktora WOPR co najmniej przez 24 miesiące; Odbycie staż asystencki na co najmniej jednym kursie przygotowującym do egzaminu na stopień:
  a) starszego ratownika WOPR,
  b) młodszego instruktora WOPR,
  c) instruktora WOPR;
  Przedstawienie trzech dokumentów uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym; posiadanie wpisu do legitymacji członka WOPR o prowadzeniu co najmniej kursów:
  a) dziesięciu na stopień młodszego ratownika WOPR,
  b) sześciu na stopień ratownika WOPR,
  c) dwóch na stopnień ratownika wodnego,
  d) dwóch szkoleń specjalistycznych.
  Przedłożenie opinii prezesa właściwej jednostki WOPR o działalności szkoleniowej i organizacyjnej; złożenie wniosku z kartą kwalifikacyjną o powołanie na staż asystenta na centralnych kursach przygotowujących do egzaminu wymienionego w pkt 3; ukończenie trzech centralnych szkoleń specjalistycznych WOPR z zakresu ratownictwa wodnego; ukończenie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; przedłożenie co najmniej dwa własne opracowania z zakresu ratownictwa wodnego przyjęte przez Prezydium Zarządu Głównego WOPR oraz opracowanie zlecone przez właściwego w sprawach edukacji członka Prezydium Zarządu Głównego WOPR; posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR.
 
* artykuł modyfikowany dnia 06.03.2013r. w razie zauważenia jakichkolwiek pomyłek/niezgodności prosimy o kontakt z administratorem strony.
Sponsoring

Jesteśmy grupą zorganizowaną, dbającą o bezpieczeństwo wypoczywających nad Zalewem Zemborzyckim.
Pełnimy służbę społeczną i poszukujemy osób/firm, które pomogłyby nam się rozwijać.
Jeśli chcielibyście nam pomóc prosimy o kontakt na e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydarzenia
Zobacz
Copyright © 2019 Drużyna WOPR nr 1 w Lublinie - Zalew Zemborzycki.
Designed by KoXik and DOT